Soutěž

Jednou z významných schopností člověka je hravost. Experimentování s možnostmi.
Byli jsme mile překvapeni, když nám porota "Živnostníka roku" dala příležitost zastupovat Liberecký kraj v celorepublikovém finále. Reprezentujeme rodinnou ekofarmu v níž jsou hlavními hodnotami poctivá práce, zdravý životní styl a laskavá ohleduplnost k nám samým, blízkým i přírodě.

Ekofarma

Ekologické zemědělství je trvale udržitelným způsobem hospodaření, které prospívá producentům, odběratelům i krajině. Náš ekologický sad nám dává přiměřenou obživu, našim zákazníkům kvalitní nezávadné potraviny a místní přírodě umožňuje zachovat biodiverzitu a navíc množství stromů na svahu prokazatelně omezuje tvorbu povodní a přispívá ke kvalitnějšímu ovzduší.

Živnost a bytí

Je štěstím procházet se krajinou, v níž žili lidé, kteří zanechali něco z vůně, moudrosti a bohatství své doby. Děkujeme jim. I my máme povinnost prokazatelně rozšířit bohatství své země.
Mobily, auta, satelitní televize, robotika, nanotechnologie, gama nůž … i to je náš svět. Obdivujeme sílu a možnosti mezinárodních korporací. Jako drobní živnostníci nikdy nebudeme investovat do výzkumu a tak nikdy zásadním způsobem nezměníme kvalitu materiálního bytí. Ale stejně jako farmářka Havránková nebo třeba pěstitel zelí z Nošovic nechceme přenechat půdu svých předků muži z Koreje. Jsme jako každý jiný drobný živnostník zejména sousedy a souputníky, kteří nejsou kapitalisty cestujícími ze země do země, nejsme v důchodu, na sociálce a ani nevymýšlíme lejstra na nějakém úřadě. Protože žijeme mezi lidmi a pracuje pro své konkrétní sousedy, pomáháme udržovat tradici a zároveň omezujeme výkyvy sociálních, informačních, ekologických a následně i morálních experimentů.
Vytváříme neanonymní, společně sdílenou práci pro děti, starce, muže, ženy, moudré i důvěřivé.

Medailonek z Hospodářských novin

Ekofarma: Sad u ořechového háje, Jezvé