Jiří Štágl. Odvaha pracovat, žít, milovat a dojít tam, kam stejně míříme.

Ceny

Kombinace mediace a terapie. Rovnováha mezi rozumem a srdcem, mezi právem a štěstím.
Prevence sporů, destruktivních rozvodů, aj. Minimalizace zatěžování dětí problémy dospělých.
Hlubinná abreaktivní psychoterapie. Párová terapie. Terapie.
Výchovné poradenství. Podpora nadání. Hlídání dětí. Doučování.

Kontakt

t: 777 447 377

Příběhy

Partneři - Nadané děti - Hlídání - Cesta ze smutku - Strašák jménem OSPOD - Banány pro bezdomovce

Jiří Štágl

Absolvent FTVS UK Praha, FF UK Praha, TU Liberec.
Výcvik ve skupinové psychoterapii u J. Skály, hlubinné abreaktivní psychoterapie u A. Dragomireckého.
Živnostník roku, Makro dobrý podnikatel, držitel ocenění Business Leaders Forum za prokazatelný rozvoj krajiny.
Terapeut a mediátor, který na základě vlastních zkušeností ví, jak cenné je, postavit se problémům čelem.